Gwybodaeth am drafnidiaeth yn Sir Ddinbych ar gyfer plant gweithwyr allweddol- Diweddariad ddydd Sadwrn, 21 Mawrth. Read more.

Cyngor yn cadarnhau'r trefniadau gofal ar gyfer plant. Read more.

Denbighshire School Meals

Bwydlenni Cynradd

Bwydlenni newydd gwell

Download PDF and mp

WYTHNOS 1
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Peli Cig Twrci Saws Sur a Melys
Diwrnod Barbeciw Ffiled Cyw Iâr Barbeciw
Pastai’r Bwthyn mewn Pwdin Efrog
Stecen Gamwn gyda Phinafal
Pysgodyn Harry Ramsden mewn cytew ysgafn
DEWIS
Macaroni a chaws
vegetarian
Rholiau Tortilla gyda Llenwadau Amrywiol
vegetarian
Taten bôb gyda Llenwadau Amrywiol
vegetarian
Salad Caws ar Blât
vegetarian
Nygets Llysieuol
vegetarian
CARBOHYDRAD
Pasta Olwyn Fara gyda Chaws
Tatws Croen wedi eu Llenwi
Tatws Hufennog
Tatws Rhôst
Sglodion
LLYSIAU
Llysian/Dwyreiniol
Corn Melys
Llysiau Traddodiadol
Blodfresych a Chaws/Moron Ffres
Ffyn Salad neu Pys Stwnsh
TROLI SALAD
Troli Salad
Troli Salad
Troli Salad
Troli Salad
Troli Salad
PWDIN
Pwdin Siocled a Saws Gellyg
Bynsen Hufen Cwli Aeron
Sleisen Baradwys Binafal/Saws Fanila
“Rocky Road”
Myffin Lemwn a Leim

Pris £ 2.40

WYTHNOS 2
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Sleisen o Bitsa Cartref
Pryd Tsieineaidd y Dydd
Cacen Bysgod mewn Cytew Crensiog
Lwyn Porc Rhost a Saws Afal Grefi
Ffiled Cyw Iâr mewn Rôl
DEWIS
Rholiau Tortilla gyda Llenwadau Amrywiol
vegetarian
Reis Llysiau wedi Ffrïo
vegetarian
Quiche Caws a Thomato
vegetarian
Taten Bob wedi’i Llenwi
vegetarian
Selsig Quorn
vegetarian
CARBOHYDRAD
Tatws Newydd wedi’w rhôstio
Nwdls neu Reis
Pastai Caws a Thomato
Tatws Rhost
Sglodion
LLYSIAU
Corn Melys
Llysian Dwyreiniol
Ffa Pob
Moron Ffres Brocoli
Salad cymysg
TROLI SALAD
Troli Salad
Troli Salad
Troli Salad
Troli Salad
PWDIN
Iogwrt Iâ Mefus Compot
Cwci Ffortiwn
Treiffl Siolced a Mandarin
Cacen Sbwng Ffrwythau a Chwstard
Sleisen Marian

Pris £ 2.40

WYTHNOS 3
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Gwjons Pysgod
Brecwast Mawr Selsig
Lasagne Pob neu Bolognese
Ffiled Twrci Rhost Stwffin Grefi
Byrger Cig Oen mewn Rhôl Sesame
DEWIS
Nygets Llysiau
vegetarian
Rholiau gyda Llenwadau Amrywiol
vegetarian
Pasta mewn Saws Tomato
vegetarian
Selsig Quorn
vegetarian
Byrger Quorn
vegetarian
CARBOHYDRAD
Lletemau Croen
Wŷ wedi’r Sgramblo/Waffl Tatws
Pasta/Bara Garlleg
Tatws Rhôst
Sglodion
LLYSIAU
Pys Stwnsh neu Pys
Ffa Pob
Corn Melys
Moron Ffres/Brocoli
Ffyn Salad
TROLI SALAD
Troli Salad
Troli Salad
Troli Salad
Troli Salad
Troli Salad
PWDIN
Caws a Chracers Afal
Iogwrt Topin Grawnfwyd
Pwdin Caramel
Jeli Ffrwythau gyda Hufen Iâ Fanila
Cwci Grisial

Pris £ 2.40

red-tractor Tractor Coch
welsh-beef Cig Eidion Cymreig
marine-stewards-council Cyngor Stiwardiaeth y Mor
vegetarian Llysieuwr
village-dairy Llaeth y Llan Village Dairy

MENU