Denbighshire School Meals

Bwydlenni Cynradd

Bwydlenni newydd gwell

This week, wc 27th November 2023, it’s Week 3, so choose from the Week 3 menu below.
Download as a PDF

WYTHNOS 1
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Peli Cig Cyw Iâr mewn Saws Mediteranaidd Cartref gyda Phasta a Bara Garlleg Cartref
Pot Poeth Briwgig Eidion Cymreig gyda Chaws wedi Toddi a Llysiau
Cacen Bysgod mewn Briwsion Bara gyda Thatws Hufennog a Ffa Pob
Ffiled o Dwrci wedi’i Rhostio, Stwffin a Grefi, Tatws Rhost a Dewis o Lysiau
Ffiled o Gyw Iâr mewn Cytew gyda Sglodion, Salad Ffres a Cholso Cartref
DEWIS
Pasta Pob Llysiau Mediteranaidd gyda Thopin Caws
Briwgig Quorn, gyda Thatws a Chaws ar ei ben
Darnau Llysiau gyda Thatws Hufennog a Ffa Pob
Selsig Quorn, Stwffin a Grefi
Quesadilla gyda llenwad Caws a Thomato
PWDIN
Hufen Iâ a Ffrwythau
Bar Siocled Rice Krispies
Sbwnj Afal wedi’i Stemio gyda Chwstard Fanila
Jeli gyda Ffrwythau
Bar Grawnfwyd Granola Cartref

Available Daily – Selection of Filled Jacket Potatoes, Sandwiches and Wraps – Yoghurt, Fresh Fruit and Cheese and Biscuits.

WYTHNOS 2
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Cacen Bysgod mewn Briwsion Bara gyda Thalpiau Tatws, Pys ac India-Corn
Bolognese Cig Eidion Cymreig gyda Phasta, Pys a Bara Cartref
Cyw Iâr Barbeciw gyda Saws Gludiog a Reis Llysiau
Lwyn o borc gyda Saws Afal Traddodiadol a Grefi, Tatws Rhost a Dewis o Lysiau
Selsig Porc wedi’u Pobi, Sglodion a Ffa Pob
DEWIS
Nygets Llysiau Mewn Briwsion Bara
Bolognese Briwgig Quorn
Burritos Llysiau
Briwig Quorn gyda Thatws ar ei ben a Dewis o Lysiau
Selsig Quorn Wedi’u Pobi
PWDIN
Iogwrt Ffrwythau
Cacen Siocled Grensiog
Crymbl Ceirch a Ffrwythau gyda Chwstard Fanila
Bisgedi Brau Cartref
Cacen Gyffug Siocled Gartref

Available Daily – Selection of Filled Jacket Potatoes, Sandwiches and Wraps – Yoghurt, Fresh Fruit and Cheese and Biscuits.

WYTHNOS 3
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Pasta Pob gyda Ham a Chaws a Bara Tomato a Pherlysiau Cartref
Brecinio gyda Waffl Tatws a Ffa Pob
Saig Cyw Iâr y Byd gyda Reis wedi’i Ferwi neu Nwdls a Bara Naan
Ffiled o Gyw Iâr gyda Stwffin a Grefi, Tatws Rhost a Dewis o Lysiau
Bysedd Pysgod mewn Briwsion Bara gyda Sglodion a Phys Slwtsh
DEWIS
Pasta Pob gyda Chaws
Brecinio Llysieuol
Saig Llysieuol y Byd
Byrger Quorn wedi’i Bobi gyda Stwffin a Grefi
Nygets Llysiau Mewn Briwsion Bara
PWDIN
Iogwrt Ffrwythau
Cacen Greision Ŷd gyda Saws Caramel
Pwdin Siocled Cartref
Darn o Gacen Llugaeron a Ffrwythau
Myffin Llus a Lemon

Available Daily – Selection of Filled Jacket Potatoes, Sandwiches and Wraps – Yoghurt, Fresh Fruit and Cheese and Biscuits.

red-tractor Red Tractor
welsh-beef Welsh Beef
marine-stewards-council Marine Stewardship Council
vegetarian Vegetarian
village-dairy Llaeth y Llan Village Dairy

MENU