Gwybodaeth am drafnidiaeth yn Sir Ddinbych ar gyfer plant gweithwyr allweddol- Diweddariad ddydd Sadwrn, 21 Mawrth. Read more.

Cyngor yn cadarnhau'r trefniadau gofal ar gyfer plant. Read more.

Denbighshire School Meals

Bwydlenni Uwchradd

Bwydlenni newydd gwell

This week, wc 18th January 2021, it’s Week 2, so choose from the Week 2 menu below

Download a Word Document mp

WYTHNOS 1
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
‘Quiche’ Eog a Brocoli neu Pastai Pysgodyn
Cyw Lar a Pasta Hufennog neu Saws Tomato
Pastai Cig eon a grefi
Cyw lar wedi’I rhostio a grefi
Lasagne neu Bolognese a Pasta
LLYSIAU
Pys Gardd neu Salad Cymysg
Bara Garlleg Cartref Salad Cymysg
Tatws Hufennog Bresych pys a corn melys
Tatws Rhost a hufennog moron ffres a brocoli
Bara Garlleg Salad Cymysg
PWDIN
Myffin Mwyar Coch
Potyn Siocled Jaffa
Salad ffrwythau ffres
Crwmbl ffrwyth hefo cwstad
Cacen Banoffi
SNAC
Rhol twrci a Salad
Lapiad Caws a Salad
Brechdan tiwna a Salad
Bocs Salad Wŷ
Brechdan Ham a salad
CACEN
Bisced Cartref
Iogwrt
“Tray Bake”
Ffrwyth Ffres
“Cookie”
DIOD
Potel o ddŵr
Cwpled Sudd
Darn o Ffrwyth
Cwpled Sudd
Mr Juicy

Pryd y Dydd £2.35
Pryd oer £2.35

WYTHNOS 2
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Peli Cig mewn saws tomato sawrus
Cacen pysgodyn greisionllyd mewn cytew
Cig Eidion Mecsico ysgafn
Stecen o Iwyn Porc a saws afal a grefi
Filed Cyw Iâr marinâd mewn bara fflat gyda dewis o sawsiau
LLYSIAU
Pasta troellog, bara caws cartref. Pys a corn melys
Tatws hufennogFfa pob neu pys gardd a saws persli
Reis wedi’I ferwi. Trionglau tortilla a salad
Tatws hufennog a Rhôst moron ffres a brocoli
Sglodion Tatws
PWDIN
Pwdin reis hefo gellygen
Spwng ffrwythau wedi’u stemio hefo cwstad
Pwdin Siocled a saws
Mousse’ mefys
Cacen Crispi
SNAC
Lapiad Caws a salad
Brechdan wŷ a salad
Rhol twrci a salad
Bocs salad tiwna
Brechdan ham a salad
CACEN
Darn o ffrwyth
Bar Grenola
“Tray Bake”
Cacen Crispi
Darn o ffrwyth
DIOD
“Mr Juicy”
Carton o laeth
Cwpled Sudd
Potel o Ddŵr
“Mr Juicy”

Pryd y Dydd £2.35
Pryd oer £2.35

WYTHNOS 3
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Selsig mewn pwdin Efrog a grefi
‘Bolognese’ Cig Eidion
Korma Cyw Iâr
Twrci Rhost Stwffin a grefi
Bysgodyn mewn cytew crensios
LLYSIAU
Tatws hufennog Llysiau ffermdŷ
Pasta troelliog a Pys gardd/corn melys
Reis Pilau
Tatws Rhosy Moron a brocoli
Sglodion Pys Stwnsh neu gardd
PWDIN
Salad ffrwythau ffres
Tatell o meringue Cnau coco
Spwng Siocled a gellyg gyda saws siocled
Jeli ffrwyth a Iogwrt
“Rocky Road”
SNAC
Bocs Salad Ham
Rhol wŷ a salad
Brechdan caws a salad
Lapiad salad tiwna
Brechdan twrci a salad
CACEN
Darn o ffrwyth
“Cookie”
Spwng Siocled
Ffrwyth Ffres
Mwffin
DIOD
Carton o laeth
Potel o ddŵr
Mr Juicy”
Cwpled Sudd
”Mr Juicy”

Pryd y Dydd £2.35
Pryd oer £2.35

MENU