Denbighshire School Meals

Bwydlenni Uwchradd

Bwydlenni newydd gwell

Download as a PDF Document

WYTHNOS 1
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
BARGEN Y DYDD £2.60
Brecwast Mawr Unrhyw 5 eitem ac 1 bara
Cyw Iâr y Tafarnwr Sglodion a Phys
Nwdls – Chow Mein /Melys a Sawrus
Cinio Rhost/Tatws /Moron ffres/Brocoli
Rap/Bap a Bysedd Pysgod, gyda Sglodion
DEWIS LLYSIEUOL
Brecwast llysieuol fel yr uchod
Quiche Caws a Thomato/Sglodion a Phys
Pot Nwdls Llysieuol
Pot Nwdls Llysieuol
Rap/Bap Quorn a Sglodion
PASTA/ CYRI/CAWL
Eich dewis
eich hun
Eich dewis
eich hun
Eich dewis
eich hun
Eich dewis
eich hun
Eich dewis
eich hun
BAR SALAD
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
BRECHDANAU/RAP/ BAGET OER/CIABATTA
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
CIW CYFLYM
Pitsa Mawr
Baget Poeth
Quesadilla
Poced Pitsa
Ci Poeth
Cyw Iâr Epig
Pitsa Mawr
Baget Poeth
Bara Fflat
Pitsa Mawr
Cyw Iâr Epig
Pitsa Mawr
Cyw Iâr Epig
BAR SUB/RAPS
Goujon Cyw Iâr
Goujon Cyw Iâr
Goujon Cyw Iâr
Goujon Cyw Iâr
Goujon Cyw Iâr
CYNNYRCH TATWS
Taten trwy’i Chroen
Tatws wedi’u Deisio
Sglodion Taten trwy’i Chroen
Talpiau Tatws
Taten trwy’i Chroen
Hash Brown
Taten trwy’i Chroe
Sglodion
Taten trwy’i Chroen

Ar gael bob dydd – Taten Bob wedi’i Llenwi – logwrt a Ffrwythau Ffres

WYTHNOS 2
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
BARGEN Y DYDD £2.60
Cacen Bysgod/Talpiau Tatws a Ffa pob
Enchiladas Cig Eidion, India-Corn/Salsa
Selsig Cytew/Tatws Stwnsh/Llysiau/ Grefi
Pastai Cyw Iâr/Tatws Stwnsh/Moron/ Brocoli
Lasagne/Bara Garlleg/Salad
DEWIS LLYSIEUOL
Nygets Llysieuol/ Ffa pob a Thalpiau Tatws
Enchiladas Llysieuol, India-Corn a Salsa
Selsig Quorn/Tatws Stwnsh a Llysiau
Pastai Llysiau/Tatws Stwnsh/Moron/ Brocoli
Lasagne Llysieuol/Bara Garlleg/Salad
PASTA/ CYRI/CAWL
Pasta/ Cyri/Cawl
Pasta/ Cyri/Cawl
Pasta/ Cyri/Cawl
Pasta/ Cyri/Cawl
Pasta/ Cyri/Cawl
BAR SALAD
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
Potiau Pasta
Detholiad o Salad
BRECHDANAU/RAP/ BAGET OER/CIABATTA
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
Brechdanau/Rap/ Baget Oer/Ciabatta
CIW CYFLYM
Pitsa Mawr
Baget Poeth
Quesadilla
Poced Pitsa
Cyw Iâr Epig
Pitsa Mawr Baget Poeth Bara Fflat
Pitsa Mawr Cyw Iâr Epig
Pitsa Mawr Byrgyr Rap Brecwast
BAR SUB/RAPS
Goujon Cyw Iâr
Goujon Cyw Iâr
Goujon Cyw Iâr
Goujon Cyw Iâr
Goujon Cyw Iâr
CYNNYRCH TATWS
Taten trwy’i Chroen
Tatws wedi’u Deisio
Sglodion
Taten trwy’i Chroen
Talpiau Tatws
Taten trwy’i Chroen
Hash Brown
Taten trwy’i Chroen
Sglodion
Taten trwy’i Chroe

Ar gael bob dydd – Taten Bob wedi’i Llenwi – logwrt a Ffrwythau Ffres

MENU