Gwybodaeth am drafnidiaeth yn Sir Ddinbych ar gyfer plant gweithwyr allweddol- Diweddariad ddydd Sadwrn, 21 Mawrth. Read more.

Cyngor yn cadarnhau'r trefniadau gofal ar gyfer plant. Read more.

Denbighshire School Meals

Bwydlenni Uwchradd

Bwydlenni newydd gwell

Download a Word Document mp

WYTHNOS 1
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
‘Quiche’ Eog a Brocoli neu Pastai Pysgodyn
Cyw Lar a Pasta Hufennog neu Saws Tomato
Pastai Cig eon a grefi
Cyw lar wedi’I rhostio a grefi
Lasagne neu Bolognese a Pasta
LLYSIAU
Pys Gardd neu Salad Cymysg
Bara Garlleg Cartref Salad Cymysg
Tatws Hufennog Bresych pys a corn melys
Tatws Rhost a hufennog moron ffres a brocoli
Bara Garlleg Salad Cymysg
PWDIN
Myffin Mwyar Coch
Potyn Siocled Jaffa
Salad ffrwythau ffres
Crwmbl ffrwyth hefo cwstad
Cacen Banoffi
SNAC
Rhol twrci a Salad
Lapiad Caws a Salad
Brechdan tiwna a Salad
Bocs Salad Wŷ
Brechdan Ham a salad
CACEN
Bisced Cartref
Iogwrt
“Tray Bake”
Ffrwyth Ffres
“Cookie”
DIOD
Potel o ddŵr
Cwpled Sudd
Darn o Ffrwyth
Cwpled Sudd
Mr Juicy

Pryd y Dydd £2.55
Pryd oer £2.55

WYTHNOS 2
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Peli Cig mewn saws tomato sawrus
Cacen pysgodyn greisionllyd mewn cytew
Cig Eidion Mecsico ysgafn
Stecen o Iwyn Porc a saws afal a grefi
Filed Cyw Iâr marinâd mewn bara fflat gyda dewis o sawsiau
LLYSIAU
Pasta troellog, bara caws cartref. Pys a corn melys
Tatws hufennogFfa pob neu pys gardd a saws persli
Reis wedi’I ferwi. Trionglau tortilla a salad
Tatws hufennog a Rhôst moron ffres a brocoli
Sglodion Tatws
PWDIN
Pwdin reis hefo gellygen
Spwng ffrwythau wedi’u stemio hefo cwstad
Pwdin Siocled a saws
Mousse’ mefys
Cacen Crispi
SNAC
Lapiad Caws a salad
Brechdan wŷ a salad
Rhol twrci a salad
Bocs salad tiwna
Brechdan ham a salad
CACEN
Darn o ffrwyth
Bar Grenola
“Tray Bake”
Cacen Crispi
Darn o ffrwyth
DIOD
“Mr Juicy”
Carton o laeth
Cwpled Sudd
Potel o Ddŵr
“Mr Juicy”

Pryd y Dydd £2.55
Pryd oer £2.55

WYTHNOS 3
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
PRIF BRYD
Selsig mewn pwdin Efrog a grefi
‘Bolognese’ Cig Eidion
Korma Cyw Iâr
Twrci Rhost Stwffin a grefi
Bysgodyn mewn cytew crensios
LLYSIAU
Tatws hufennog Llysiau ffermdŷ
Pasta troelliog a Pys gardd/corn melys
Reis Pilau
Tatws Rhosy Moron a brocoli
Sglodion Pys Stwnsh neu gardd
PWDIN
Salad ffrwythau ffres
Tatell o meringue Cnau coco
Spwng Siocled a gellyg gyda saws siocled
Jeli ffrwyth a Iogwrt
“Rocky Road”
SNAC
Bocs Salad Ham
Rhol wŷ a salad
Brechdan caws a salad
Lapiad salad tiwna
Brechdan twrci a salad
CACEN
Darn o ffrwyth
“Cookie”
Spwng Siocled
Ffrwyth Ffres
Mwffin
DIOD
Carton o laeth
Potel o ddŵr
Mr Juicy”
Cwpled Sudd
”Mr Juicy”

Pryd y Dydd £2.55
Pryd oer £2.55

MENU