Council confirms care arrangements for key staff's children. Read more.

School Transport position in Denbighshire for key workers' children. Read more.

Denbighshire School Meals

Gwasanaeth arlwyo sy’n sefyll allan.

Mae gwasanaeth prydau ysgol Sir Ddinbych wedi cael gwybod bod beirniaid annibynnol yn y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus wedi rhoi’r arlwywyr ar y rhestr fer yn y categori Gwasanaeth Arlwyo Addysg sy’n Perfformio orau yn y DU !!! – cynhelir y rownd derfynol ym mis Rhagfyr..

Mae bod ar y rhestr fer yn gyflawniad ynddo’i hun a hoffai’r tîm rheoli ddiolch a llongyfarch yr holl staff arlwyo a staff cymorth mewn ysgolion am y rhan y maent wedi’i chwarae yn y llwyddiant hwn.

Croesi bysedd !!!

APSE-logo-high-res_1

MENU