Gwybodaeth am drafnidiaeth yn Sir Ddinbych ar gyfer plant gweithwyr allweddol- Diweddariad ddydd Sadwrn, 21 Mawrth. Read more.

Cyngor yn cadarnhau'r trefniadau gofal ar gyfer plant. Read more.

Denbighshire School Meals

Cysylltwch

Gwasanaeth Arlwyo Cyngor Sir Ddinbych
Depo Parc Cinmel
Bryn Peiriant
Bodelwyddan
LL18 5UX

ian.kemp@sirddinbych.gov.uk
Ffôn/Tel : 01824 712125
hayley.jones@sirddinbych.gov.uk
Ffôn/Tel : 01824 712131

Ar gyfer pob ymholiad a dyfyniadau llenwch y ffurflen isod ac fe gysylltwn â chi cyn gynted ag y bo modd.

Ffurflen Cyswllt

Eich Enw (gofynnol)

Eich E-bost (gofynnol)

Dy neges

Sut i gael hyd i ni

MENU