Denbighshire School Meals
Gallery

Croeso

Croeso i wefan Prydau Ysgol Cyngor Sir Ddinbych ar ei newydd wedd

Croeso i wefan Prydau Ysgol Cyngor Sir Ddinbych ar ei newydd wedd, ble gellwch gael gwybod mwy am arlwyo ysgol ac arlwyo dinesig.

Mae Sir Ddinbych wedi ymrwymo i fwyta’n iach ac mae’n gweithio’n galed gydag ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion. Rydym yn dal i ddarparu’r bwyd gorau posibl ac rydym ag eisiau helpu pobl ifanc yn Sir Ddinbych i ganfod a mwynhau bwydydd newydd a chyffrous a fydd yn eu hannog i fyw bywyd iach a gweithgar.

Blasus Tasty Newyddion

Darllenwch am ein newyddion a chynigion diweddaraf.

Y wybodaeth ddiweddaraf am brisiau prydau ysgol

Yng ngoleuni’r prisiau cynyddol hyn, rydym wedi penderfynu creu cynnydd o 5 ceiniog ym mhris prydau ysgol a daw’r cynnydd hwn i rym ddydd Llun 25 Ebrill.
Read more

Pupils PROVE School Meals are excellent value for money

Pupils from Ysgol Caer Drewyn have produced the video below to showcase the great school lunches they enjoy and have taken the opportunity to do some project work in terms of whether they are value for money. You can see …
Read more

MENU